Pirkefiskeri

Pirkefiskeri er nok den mest udbredte fisketeknik på båd. Den er simpel nok til at børn kan håndtere den, og effektiv nok til at alle kan fange fisk.

Grejet

Til pirkefiskeri skal man bruge en pirkestang, og et multihjul. En pirkestang er en 6-8 fods stang (ret kort), som er ekstra kraftig, så den kan modstå én eller flere torsk helt nede på bunden af havet.
Stængerne får i flere styrker fra 12-50 lbs, det siger noget om hvor tunge fisk den kan holde til. Det siger også noget om hvordan du mærker fisken, når du har bid. En stang med en lav lbs, vil give dig en større fight, men til gengæld også være mere udsat for at knække.
Hvad du vælger er helt op til dig, ofte vil de sæt som grej butikkerne sælger, have en 30 lbs stang.

Hjulet der bruges er et multihjul, det kendetegnes ved at spolen er vandret, og at linen påføres fra side til side, modsat et fastspolehjul, som er lodret, og hvor linen påføres op og ned.
Et multihjul er ofte noget kraftigere end et fastspolehjul, og derfor velegnet til det noget tungere pirkefiskeri.
Multihjul fås i flere størrelse, og producenterne er ikke helt enige om størrelses numrene. Jeg har selv et ABU  Ambassadeur 7000i, og et Okuma Coldwater CW-303, og af de to er Okuma hjulet noget større, trods det lavere tal i modelnummeret.
Multihjul er generelt meget ens, man skal dog være opmærksom på at de vender omvendt af fastspolehjul. Det betyder at man har højrehånd på drejehåndtaget, når man bruger et højrehåndshjul. Det er omvendt af en fastspolehjul.
Hjulene fås i venstre, og højrehånds versioner, med eller uden linetæller, og med forskellige gearinger.
Gearinger siger noget om hvor mange gange du skal dreje rundt for at få linen ind igen. For amatøren har det efter min mening ikke den store betydning.
Linetælleren der i mod er super rar at have, det var faktisk grunden til at jeg overhovedet købte hjul nr. 2.
Når man er ude med en kutter, eller sejler selv, får man ofte oplyst i hvilken dybde fiskene står. Her er super fedt med en linetæller, så man præcist kan ramme den rigtige højde. Jeg ville slet ikke undvære det i dag.

Linen på hjulet skal kunne bære mindst 20 kg, man kan være uheldig at få flere torsk på ad gangen, hvis man bruger forfang. I dag bruges mest fletline, den er super holdbar, og ikke elastisk, hvilket giver en god følelse med pirken.
Afhængig af tid på året, kan man forsyne linen med et forfang før pirken. Der fås forfang til torsk, sild og markrel, og disse er super effektive. Ulempen er dog at de mange kroge, godt kan give mange fisk, som så igen kan give meget linekludder.

Selve pirken skal skal sidde for enden af det hele, fås i hundrede vis af udgaver. Alle kan fange fisk, men på dagen kan den ene dog være bedre end den anden. Det er derfor nødvendigt at have flere forskellige, både i farver, og i vægt.
Afhængig af strømmen der hvor der fiskes, skal der bruges forskellige vægte pirke. En let pirk i meget strøm, vil gangske enkelt blive løftet op, og chancen for at fanget noget er derfor meget lille.
Omvendt vil en tung pirk i lidt strøm, være meget “død”, og derfor ikke særlig attraktiv for fisken.
Det gælder derfor om at bruge den letteste pirk i forhold til strømmen, således at man kan komme ned på bunden, men samtidig virke livlig.

 Fiskeriet

En turbåd vil altid have en pirke, og en kasteside. I denne omgang står vi på pirkesiden, og som illustreret på tegningerne nedenfor, driver vi fra venstre mod højre.

Så snart fiskeriet kan begynde, sender vi pirken ned mod bunden. Det gør du ved at slå bremsen fra på hjulet, og holde tommelfingeren på spolen. Du bruger nu tommelfingeren til at justere farten på pirken på vej ned. Det er vigtig at holde tommelfingeren på, da spolen eller vil forsætte med at dreje rundt så snart pirken når bunden. Det vil give en voldsom gang kludder, og kan måske ende dagens tur.
Når pirken har nået bunden, holder du fast med tommelfingeren, således at der ikke kommer mere line af. Derefter “pirker” du, ved at løfte stangen op og ned, med nogle sekunders mellemrum. Du kan også forsøge dig med små ryk mens du løfter, det kan være det der skal til.
Da båden driver væk fra pirken (se tegningen), vil pirken langsomt blive løftet fra bunden, du skal derfor efter at have pirket 1-2 gange, slippe med tommelfingeren, og lade pirken ramme bunden igen.
Når du har gjort det 3-4 gange, er pirken måske så langt fra båden, at det bedst kan betale sig, at hive pirken helt op, og sende den ned igen.
Så snart du får bid, slå bremsen til (sker så snart du begynder at trække linen ind), og fighten med fisken begynder.

Knæk og Bræk

 

%d bloggers like this: